HomeTag

sıcaklık stabilitesi arşivleri - Hommak

Yağlayıcı Yağ Üretimini Anlama: 5 Kritik Faktör ve Homojenizasyonun Rolü

Yağlayıcı yağların kalitesi ve performansı için 5 ana faktör belirlenmiştir: viskozite, sıcaklık stabilitesi, aşınma koruma, kontaminant dağılımı ve oksidasyon stabilitesi. Hommak Homojenizatör, bu faktörlerin optimize edilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Yağ sektöründe kaliteyi artırmak için ideal bir yatırımdır.