Silikon Emülsiyonunda Yüksek Basınçlı Homojenizatör Kullanımı

SİLİKON EMÜLSİYONUNDA YÜKSEK BASINÇLI HOMOJENİZATÖR KULLANIMI

Silikon Emülsiyonu; kozmetik, ilaç, tekstil ürünleri, deri sanayisi, lake boya vb. alanlarda kullanılır. Silikon bazlı emülsiyonların inert yapıları nedeniyle genellikle emülsiyonlar halinde kullanılır.

https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-8.png
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/04/silikon-bazl-emulsiyonlarda-yuksek-basincli-homojenizasyon-kullanimi.jpg
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-8.png

Silikon Emülsiyonları Nedir?

Silikon emülsiyonları, sulu bir sistemde dağılmış silikon yağlarıdır. Farmasötik ve kozmetik amaçla kullanılan emülsiyonlar fazlarına göre Y/S ve S/Y emülsiyonlar olarak sınıflandırılır. Eğer emülsiyon, yağ damlacıklarını su içinde içeriyorsa Y/S (su içinde yağ) emülsiyonu ve su damlacıklarını yağ içinde içeriyorsa S/Y (yağ içinde su) emülsiyonu olarak tanımlanır. Emülsiyonlar, yüzey işlemleri için idealdir, uygulaması ve hazırlanmaları kolaydır. Bazı silikon yağlarının yüksek viskozitesi, emülsiyonlaştırma yoluyla etkili bir şekilde azaltılabilir. Silikon emülsiyon formülasyonunun amacı, ürünün işlenmesini ve verimli bir şekilde geliştirmesini kolaylaştırmaktadır. Silikon sıvılar, su ile daha da seyreltilebilen sulu emülsiyonlar biçiminde yaygın olarak kullanılır. Emülsiyonların boyutu ve homojenliği, uygulama performansını daha da etkileyen damlacıkların stabilizesi üzerinde önemli bir etki göstermiştir. Yüksek basınçlı homojenizatörler sayesinde faz ayrışmasının önüne geçeriz.

https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/04/silikon-bazl-emulsiyonlarda-yuksek-basincli-homojenizasyon-kullanimi-2.jpg

Silikon Emülsiyonunda Yüksek Basınçlı Homojenizatör Kullanımı

Silikon emülsiyonları için Yüksek Basınçlı Homojenizatör kullanılması elzemdir. Silikonlar ve silikon sıvıları o kadar evrensel olarak kullanılmaktadır ki günlük hayatta farkında bile olmadan karşımıza çıkmaktadır. Bunları yapıştırıcılarda, yağlayıcılarda, ilaçlarda, temizlik ve parlatıcı ürünlerinde, yalıtım malzemelerinde, elektrik yalıtımında köpük kesicilerde vb. ürün gruplarında görüyoruz. Silikon gresleri, yağlayıcılar veya kaplamaların imalatında silikon sıvısının diğer malzemeler veya su ile karıştırıldığında en iyi biçimde homojenize edilmesi gerekir. Silikon kalıp ayırıcı maddeler, silikonu emülsiyon haline getirmek ve su fazı boyunca homojen bir şekilde dağıtmak ve faz ayrışımının önüne geçmek için homojenizasyon gerektirir.

Yüksek Basınçlı Homojenizatör Avantajları

Yüksek basınçlı homojenizasyondan sonra ürünün partikül boyutu azalır ve yüksek basınçlı homojenizasyon prosesteki emilgatör oranını düşürür. 500 Bar’dan daha yüksek bir basınçta çalıştığımızda partikül boyutları büyük oranda 1 mikron ve altı değerlere ulaşmaktadır. Silikon yağı emülsiyonlarının mükemmel stabilizesi, membran emülsifikasyonunun hafif bir emülsifikasyon tekniği kullanılarak önemli ölçüde elde edilebilir. Silikon yağı damlacıklarının damlacık boyutu ve homojenliği kontrol edilerek ve ayrıca optimize edilmiş tekniklerin kombinasyonu ile yüzey özellikleri değiştirilerek iyileştirilebilir.

https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2023/01/hommak-homojenizator-v-hm150.jpg
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2023/01/hommak-homojenizator-a-hm60.jpg