Lityum Pillerde Yüksek Basınçlı Homojenizasyon Kullanımı

LİTYUM PİLLERDE YÜKSEK BASINÇLI HOMOJENİZASYON KULLANIMI

Lityum Pillerde Yüksek Basınçlı Homojenizasyon için kullanılan Lityum yüksek redoks potansiyeline sahiptir. Ayrıca elektrokimyasal olarak aktiftir. Bu özellikler modern elektrikli araçlar için oldukça elverişlidir. Birincil lityum iyon 8 bataryaları elektronik cihazları güçlendirmek, teflonlar, ikincil lityum iyon bataryaları ise dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarında kullanılır. Piller lityumun %39'unu tüketmektedir. Özellikle video kameralar, bilgisayarlar, cep telefonları, şarj edilebilir aletlerin kullanımı için lityuma olan talep fazladır. Güneş ve rüzgar enerjiyle elektrik üretim sistemlerinde yük dengeleme için güç sağlayan hibrit araçlar için lityum iyon bataryaları gerekli olmaya devam edecektir.
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-8.png
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/05/hommak-lityum-pillerde-yuksek-basincli-homojenizasyon-kullanimi-1.jpg
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-8.png
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/05/hommak-lityum-pillerde-yuksek-basincli-homojenizasyon-kullanimi-2.jpg

Lityum Pil Nedir?

Lityum Pil iyon (Li-on), bir çeşit yeniden doldurulabilir pildir. Lityumun en hafif metalik element olması ve yüksek voltaj ile yüksek enerji yoğunluğuna imkan veren düşük bir redoks potansiyeline ( 𝐸𝐿𝑖+⁄𝐿𝑖 0 = −3,04V ) sahiptir. Lityum Piller, geleneksek pillere göre daha uzun ömürlü, daha yüksek güç yoğunluğuna sahip, bir seviyeye kadar daha hızlı şarj olan ve daha hafif bataryalardır.

Sodyum bazlı bileşikler özellikle yenilebilir enerji kaynaklarına bağlı büyük ölçekli enerji toplama sistemleri için bir alternatif olarak görünmektedir.

Lityum Piller Neden Tercih Edilir?

  • Yüksek enerji, gravimetrik enerji yoğunluğu sağlar. (Yaklaşık 202 Wh/kg; volumetrik enerji yoğunluğu yaklaşık 300 Wh/dm3)
  • Yüksek ortalama çalışma gerilimi sağlar (3,6 V).
  • Mükemmel şarj-deşarj özellikleri, bunun yanı sıra 500 çevirimden fazlasına olanak verir.
  • Bekleme durumunda kabul edilebilir derecede düşük kendi kendine deşarj (<% 10/ay).
  • Ni-Cd bataryalarda bulunan hafıza etkisinin olmaması.
  • Kalan kapasitenin bataryanın deşarj eğrisinin incelenerek kolay bir tanımlanabilir olması.
  • Lityum metali kullanan denk hücrelerden daha güvenli olması, özel taşıma düzenlemeleri gerektirmez.

Lityum Pillerde Yüksek Basınçlı Homojenizasyon Kulllanımı

Lityum çoğunlukla su ve karasal habitatlarda doğal olarak bulunmaktadır. Fakat çok yüksek konsantrasyonlarda bulunmamaktadır.

Lityum, suda iyonik formda bulunur. Lityum hidroksit ve hidrojeni oluşturmak için su ile reaksiyona girer. Lityum iyonları bir elektrottan diğerine pilin şarj ve deşarj özelliklerine göre hareket etmektedir.

Kükürt, karbon siyahı ve grafen oksit gibi 100 mikron ve üzeri molekülleri suyun içerisinde çözebilmek için yüksek basınçlı homojenizasyonu kullanıyoruz. Genellikle kullanılan basınç değeri 800 ile 1200 bar aralığında olmaktadır.

https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-8.png
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2023/01/hommak-homojenizator-c-hm1-1.jpg