Homojenleştirici Nedir? Seçim Kriterleri Nasıl Belirlenir?

Homojenleştirici Nedir?

Heterojen yapıda bulunan karışımların homojenize edilmesinde kullanılan ekipmanların genel adına homojenleştirici denir. Homojenleştiricilere genel olarak homojenizatör denilmektedir.

Homojenleştiriciler çalışma prensiplerine göre 4 kategoride ele alınabilir.

  • Ultrasonik
  • Kolloid Mil
  • Rotor-Stator
  • Yüksek Basınçlı Homojenleştirici
https://www.hommak.com/wp-content/uploads/2023/01/hommak-monoblok-2.jpg

Homojenizatör Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Homojenleştirme işlemi için seçilecek homojenizatörün hangi uygulama alanında niçin kullanılacağı doğru olarak tespit edilmelidir. En yüksek homojenizasyon etkisi Yüksek Basınçlı Homojenizatörler ile elde edilir. Seçim için elde edilmek istenilen partikül boyutu ve proses gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.