İlaç ve Eczacılık Ürünleri

Homojenizatör Uygulama Alanları – İlaç ve Eczacılık Ürünleri

İlaç ve eczacılık sanayi, son yıllarda hızlı bir büyüme göstermektedir. Ortalama insan ömrünün uzaması, küreselleşme, hastalık paternlerindeki değişim, sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı ve sosyal devlet olgusunun yaygınlaşması ilaç sektörünün büyümesinde önemli rol oynamıştır.

Homojenizatörün Kullanıldığı İlaç ve Eczacılık Sektörleri

Homojenizasyon (farmasötik endüstrisinde mikronize olarak adlandırılır), çok yüksek basınçta, türbülans ve kavitasyon etkisiyle ürünün partikül boyutlarını küçültmek, daha stabil ve etkisinin daha yüksek olması için uygulanır. Emilisyon, süspansiyon veya çözelti yüksek basınçlı homojenizatöre pompalanır, 2100 bara kadar çıkan basınçta özel üretilmiş homojenizasyon valfinden geçmeye zorlanır. Partiküller homojenizatöre maksimum 500 mikron boyutunda girer ve homojenizasyon sonunda 0,4 – 1 mikron arasında mikronize olarak çıkar.

Farmasötik endüstrisinde yüksek basınçlı homojenizasyon işlemi, klasik karıştırıcılar, kolloid değirmeni veya rotor-stator cihazlarına nispeten çok daha iyi aktif bileşen dispersiyonuyla kararlı bir ürün elde etme kabiliyeti kazandığı kanıtlanmıştır. Bunu yüksek basınç altında partikül boyutunu azaltarak ve homojenliği de artırarak sağlar.

Homojenizatörler, ilaç ve eczacılık sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Belli başlı kullanım alanlarına örnek vermek gerekirse:

·        Aloe vera, kalamin losyonu,

·        Mineral yağ emülsiyonları,

·        Morina karaciğeri yağı emülsiyonları,

·        Aşı emülsiyonlarının İşlenmesi,

·        Cilt bakım, vücut bakım, saç bakım ürünleri,

·        İnsülin kristali üretim prosesi,

·        mAb (Monoklonal Antikorların) üretim prosesi,

·        Farmasötik ve organik proteinlerin üretim prosesi,

·        İntravenöz emülsiyonlar,

·        Medikal ve analjezik kremleri,

·        Antasit müshil,

·        Yapay kan, Lipozomlar, Penisilin,

·        Çinko oksit ve Veegum dispersiyonları,

·        Medikal sabunlar,

·        Benzoil peroksit,

·        Magnezya sütü,

·        Vitaminler.

Gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

laboratory

    Teklif Formu