Biyoteknoloji

Biyoteknoloji Homojenizatör Uygulamaları

Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknoloji, DNA teknolojisini kullanarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştiren, doğada bulunmayan veya yeterli olmayan yeni ve nadir bulunan maddeleri elde etmek için kullanılan teknolojinin tamamıdır. Moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, hücre ve doku biyolojisi, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi bilimlerin yanında makina mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi dallardan yararlanan bir bilim dalıdır.

Biyoteknolojide Homojenizatör Niçin Kullanılır?

Biyoteknoloji alanında yüksek basınçlı homojenizatörler çözücü ve başka kimyasal maddelere ihtiyaç duymadan hücre içinde bulunan maddeleri çıkarmak için hücre parçalanması (hücre bozulması) yaygın olarak kullanılmaktadır.

Homojenizatör kullanılmasının temel amacı, hücre, gıda, bakteri, virüs, kan, bitki ve doku örnekleri gibi çeşitli organizmalarda yüksek konsantrasyonlarda bulunan enzimler, vitaminler ve proteinler gibi maddelerin ayrıştırılmasını sağlamaktır. Yüksek basınçlı homojenizatörler hücre parçalama işlemleri için çok etkili ve yüksek verimlidir. Elde edilen ürünlerin kalitesini çok yüksek seviyede olmaktadır.

biomedical production

    Teklif Formu