Homojenizasyon Nedir?

image


Homojenizasyon Nedir?

Kısaca tanımlamak gerekirse Homojenizasyon, bir veya birden fazla malzemeyi sıvı akışkan ile birlikte dar bir aralıktan yüksek basınçta geçirilmesi sonucunda mikronize ederek bir sıvı içerisinde kalıcı olarak dağılımının sağlanması, yüzey alanının artırılması ve viskozitenin iyileştirilmesi işlemine denir. Homojenizasyon işlemini gerçekleştiren makineye de homojenizatör denir.

Homojenizasyon sayesinde partiküller küçüldüğü için faz ayrışması daha geç gerçekleşir ve daha homojen bir ürün elde edilir.

Homojenizasyon işlemi fiziksel özellikler üzerinde etki eden bir işlemdir. Ürünlerin kimyasal özelliklerde değişime sebep olmaz.