Gres Yağı Yapımında Homojenizatör Kullanımının Etkisi

image


Eski çağlardan beri mekanik aksamların yağlanmasına ihtiyaç vardı. Mısırlılar, MÖ 1400 yılına kadar arabalardaki aks sürtünmesini azaltmak için koyun ve sığır yağı kullandılar. Eski aks göbeklerinde yağ ve kireci karıştırarak daha karmaşık yağlayıcılar denendi, ancak yağlayıcılar hiçbir şekilde modern gres yağlarının eşdeğeri değildi. 1800’lerin sonlarında petrol esaslı yağların gelişmesine kadar iyi yağlama yapabilen gresler mevcut değildi. Günümüzde birçok farklı tipte gres yağı üretilmektedir, ancak bu greslerin temel yapısı birbirine benzerdir.

Genel olarak gres yağı içerisinde dağılmış bir koyulaştırıcı/jelleştirici maddede bulunur. Koyulaştırıcı veya jelleştirici maddeler,  alkali metal sabunları, killer, polimerler, karbon siyahı, koloidal silika ve alüminyum kompleksleri olabilir. Yağlama yağı, petrol yağı veya sentetik yağ olabilir. En yaygın gres türü sabun bazlı grestir.

Sabun greslerinde metalik sabun, alüminyum, baryum, kalsiyum, lityum, magnezyum, sodyum veya stronsiyum gibi bir metal tarafından nötralize edilmiş uzun zincirli bir yağ asidinden oluşur. Gresi düzgün bir şekilde koyulaştırmak için sabun, yağlama yağı içinde dağıtılmış uygun boyutta lifler şeklinde olmalıdır. Kristalin lifler genellikle uzunluklarının 0.1 ila 0.01 mm arası çapları ile 1 – 100 mikrometre boyut aralığındadır.  İyi bir gres yağı elde etmek için uzunluk / çap oranının yüksek olması gerekir ve yağ tutma özelliğinin iyi olması için elyafın mümkün olduğu kadar küçük boyutlu olması gerekir.

Gres Yağı Üretimi

grease oil homogenizerGres Yağlama yağının üretim aşamaları:

 • Yağın bileşenleri ölçülür veya işleme reaktörüne alınır.
 • Sabun bazlı gresler için yağlı içerik, alkali ve yağın bir kısmı reaktöre eklenir.
 • Isıtarak (150-230 ° C) ve karıştırarak, yağ sabuna dönüştürülür ve sabun karışım boyunca dağıtılır. Bu, açık su ısıtıcısında veya kapalı basınçlı su ısıtıcısında yapılabilir.
 • Sabunlaşma ve dehidrasyon (suyun uzaklaştırılması) tamamlandıktan sonra, kalan yağ sıcaklığı düşürmek için partiye eklenir.
 • Gres öğütülür veya homojenleştirilir.

Gres Yağı Üretiminde Homojenizasyonun Önemi

Homojenisasyon adımı gres üretim aşamasında çok önemlidir, çünkü gres kullanıldığında değişmeyecek şekilde tek tip bir kristal ve jel yapısı üretilmelidir. Gresin homojenleştirilmesi içerisinde bulunan katı partiküllerin veya liflerin parçalaması sonucunda oluşan küçük partiküller sıvı içinde homojen olarak dağıtacaktır. Bu parçalama işlemi aynı zamanda topaklanmayı minimuma düşürecektir. Büyük tanecikleri ortadan kaldırarak pürüzsüz bir ürün elde edilmesini sağlayacaktır. Belirli tipteki greslerin homojenizasyonu gresi sertleştirerek daha düşük penetrasyon değeri sağlar. Homojenizasyon, dokuyu iyileştirebilir ve bir gresin görünümünü parlaklaştırabilir. Genellikle homojenizasyon işlemi 80 ° C’nin üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleştirilir.

HOMMAK Homojenizatörlerin Gres Üretiminde Kullanımı

A-HM60 High pressure homogenizer

A-HM60

Homojenizatörler gres yağı işlemek için kullanılır. HOMMAK Homojenizatörler, aşınmaya karşı dayanımı yüksek malzemeler ile 1500 bara kadar çalıştırılabilir. Homojenizatör, madde katkısı ihtiva eden gresler için tercih edilen ekipmandır, çünkü kil dispersiyonları gibi parçacıkları parçalamak ve katmanlara ayırmak için yüksek enerji gerekir. Gresi işlemek için bir kolloid değirmen kullanılabilse de, yüksek basınçlı homojenizatör kullanmak daha avantajlıdır.

Yüksek Basınçlı Homojenizatör avantajları:

 • Homojenizatör sabit deplasmanlı bir pompadır ve kapasitesi farklı gres sınıflarına göre değişmez. Bu, istenirse doldurma ekipmanına bağlanabilmeyi mümkün kılar. Kolloid değirmen pompa ile beslenmesi gerekir ve kapasite, daha sert gres sınıflarında önemli ölçüde azalmaktadır.
 • Yüksek basınçlı homojenizatör, gresi homojenleştirildikten sonra işlemin herhangi bir noktasına iletmek için yeterli basınca sahiptir; ancak gres başka bir yere gönderilecekse, ikinci bir pompanın kolloid değirmen ürününü alması gerekir.
 • Partükül boyutunun küçülmesine bağlı olarak reaksiyon süresi 4-5 kat düşebilmektedir. Bu sayede yüksek enerji tasarrufu sağlar.
 • Daha tutarlı ve mekanik stabiliteye sahip ürün elde edilmesini sağlar.

Gres yağı üretiminde kullanılan yüksek basınçlı homojenizatörler ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Teklif Formu